Milaș Milașul Mare Nagynyulas Nyulas Hasendorf

Localitatea Milaş este atestată documentar din anul 1315, dar se poate spune că aceste locuri frumoase au fost populate încă din vremea dacoromană. Situl arheologic de la Comlod (Dealul Viilor) conţine o necropolă celtică din perioada Latone. În localitatea Hirean, în locul numit "Gruete", există de asemenea urmele unei aşezări din epoca romană, secolul I. Comuna Milaş este situată în partea de sud-est a Dealurilor Lechinţei, pe cursurile superioare ale râurilor Lechinţa şi Archiud. Comuna se află în zona de câmpie a judeţului având însă şi dealuri de înălţimi medii. În subsolul localității se găsește un masiv de sare. Principalele resurse ale comunei Milaș sunt legate de pământul fertil prielnic desfășurării activităților agricole și zootehnice, de zăcământul de gaz metan, precum și de posibilitatea amenajării unor zone de agrement acvatice. Sate componente: Milaș (reședință), Comlod, După Deal, Ghemeș, Hirean și Orosfaia.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.


 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.

Regulamentul de organizare şi funcţionare U.A.T. Milaș


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;

U.A.T. Milaș


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

DataDescriereFișier
16.10.2020 Anunț concurs
Primăria comunei Milaș, cu sediul în localitatea Milaș nr.282, organizează concurs de recrutare în funcția de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială
Data de susținere a probei scrise: 19.02.2020
Data interviu: 21.02.2020
Locul de desfășurare a concursului: Primăria comunei Milaș, cu sediul în localitatea Milaș nr. 282, județul Bistrița-Năsăud.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Milaș, loc. Milaș nr. 282, județul Bistrița-Năsăud, persoana de contact MUNTEAN MONICA-GABRIELA, secretar general UAT Milaș, telefon 0263-354-397, e-mail primariacomunei.milas@yahoo.com
(detalii în documentul atașat)
04.10.2020 Anunț concurs
Primăria comunei Milaș, cu sediul în localitatea Milaș nr. 282, organizează concurs de recrutare în funcția de secretar general al Comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
(detalii în documentul atașat)
24.06.2020 Anunț concurs
Primaria comunei Milaș organizează în data de 24.06.2020, concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de guard
(detalii în documentul atașat)
25.02.2020 Rezultat soluționare contestație
Rezultatul soluționării contestației la concursul de recrutare organizat în data de 19 februarie 2020 pentru ocuparea funcției de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială la Primăria comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud - PROBA INTERVIU
(detalii în documentul atașat)
25.02.2020 Rezultat final
Rezultatul final a concursului organizat pentru ocuparea funcției de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială la Primăria comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
(detalii în documentul atașat)
19.02.2020 Rezultat proba scrisă
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 19 februarie 2020 pentru ocuparea funcției de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială la Primăria comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud
(detalii în documentul atașat)

 

 

Rapoarte și studii

. . . în curs de actualizare


 

Primăria Milaș:

 • Milaș, Str. Principala Nr.282
 • Tel/Fax: 0263-354-397
 • primariacomunei.milas@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Luni 10:00 – 12:00
  Miercuri 10:00 – 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Joi 8:00 - 16:30
 • Vineri 8:00 - 14:00
 • Registratura:
  L-J 8:00 - 16:00 / V 8:00-14:00