Consiliul local Milaș

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


Nr.Nume, prenumeApartenența politică
01Archiudean Ioan PSD Alianța pentru Milaș, Partidul Social Democrat
02Bâcâin Emil Gabriel PNL Partidul Național Liberal
03Chiciudean Orivel-Alexandru PNL Partidul Național Liberal
04Gabor Carmen-Nicoleta PNL Partidul Național Liberal
05Groșan Augustin PMP Partidul Mișcarea Populară
06Kiss Alexandru-Cristian PNL Partidul Național Liberal
07Muntean Ioan PSD Alianța pentru Milaș, Partidul Social Democrat
08Pintea Ilie PSD Alianța pentru Milaș, Partidul Social Democrat
09Stupinean Simion PSD Alianța pentru Milaș, Partidul Social Democrat
Nume comisie Componența
Comisia juridică și de disciplină,
protecție copii, muncă și protecție socială
Chiciudean Orivel-Alexandru - președinte
Muntean Ioan - secretar
Groșan Augustin
Gabor Carmen-Nicoleta
Pintea Ilie
Comisia pentru activități economico-financiare,
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism
Groșan Augustin - președinte
Archiudean Ioan - secretar
Kiss Alexandru-Cristian
Chiciudean Orivel-Alexandru
Bâcâin Emil-Gabriel
Comisia pentru învățământ,
sănătate și familie, culte și activități social-culturale
Kiss Alexandru-Cristian - președinte
Gabor Carmen-Nicoleta - secretar
Stupinean Simion
Bâcâin Emil-Gabriel
Archiudean Ioan
DataDescriereFișierOrdine de ziMateriale ședință
- . . . în curs de actualizare
DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

Rapoarte de activitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, aleșii sunt obligați să-și depună rapoartele de activitate anual, până la data de 31 martie a anului urmator. Rapoartele de activitate sunt făcute publice prin grija secretarului U.A.T.


Consilier202220212020
Archiudean Ioan - -
Chiciudean Orivel-Alexandru - -
Gabor Carmen-Nicoleta - -
Groșan Augustin - -
Kiss Alexandru Cristian - -
Muntean Ioan - -
Pintea Ilie - -
Stupinean Simion - -

Regulament de organizare şi funcţionare

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Comuna Milaș, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul local Milaș este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege. În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local.


DataDescriereFișier
30.09.2019 Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local

 

Primăria Milaș:

 • Milaș, Str. Principala Nr.282
 • Tel/Fax: 0263-354-397
 • primariacomunei.milas@yahoo.com

Audiențe:

 • Primar:
  Luni 10:00 – 12:00
  Miercuri 10:00 – 12:00

Program de funcționare:

 • Luni - Joi 8:00 - 16:30
 • Vineri 8:00 - 14:00
 • Registratura:
  L-J 8:00 - 16:00 / V 8:00-14:00