Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.Buget pe surse financiare


LEGE nr. 273 2006
Publicări conform Ordinul Ministrului Administrației și Internelor NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

DataDescriereFișier
-Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
DataDescriereFișier
30.06.2020Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 30 iunie 2020
DataDescriereFișier
31.03.2020Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pt. anii 2021-2023
31.03.2020Buget local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pt. anii 2021-2023
31.03.2020Contul de execuție al bugetului local (cheltuieli) la 31 martie 2020
31.03.2020Contul de execuție al bugetului local (venituri) la 31 martie 2020
DataDescriereFișier
31.03.2021 Bilant la data de 31 martie 2021 ( în curs de actualizare )
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2023 -
2022 - - - -
2021 - - - -
2020 - - - -
2019 - - - -

în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...