INFORMAȚII UTILE

 1. MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.
 1. MĂSURĂ DE COMPENSARE CONFORM O.U.G. nr. 118/2021

PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE (sezonul rece)

Cui se adresează?

 • consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, după cum urmează: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3

Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

 CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței
 • numai pentru o singură locuință (pentru locuința de domiciliu sau de reședință)
 • numai titularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?

Venit mediu lunar

pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de AJPIS furnizorului % din valoarea de referință prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii) Valoare maximă ajutor încălzire
Gaze naturale Energie electrică Lemne, combustibili petrolieri
Mai mic de 200 lei 100% 250 500 320
Între 200,1 si 320 lei 90% 225 450 288
Între 320,1 si 440 lei 80% 200 400 256
Între 440,1 si 560 lei 70% 175 350 224
Între 560,1 si 680,1 lei 60% 150 300 192
Între 680,1 lei si 920 lei 50% 125 250 160
Între 920, 1 si 1040 lei 40 % 100 200 128
Între 1040,1 lei si 1160 lei 30% 75 150 96
Între 1160,1 si 1280 lei 20% 50 100 64
Între 1280,1 si 1386 lei – pe membru de familie 10% 25 50 32
Între 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10% 25 50 32

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Sursa de energie utilizată Suma fixă acordată lunar (lei)
Energie electrică 30 lei
Gaze naturale 10 lei
Energie termică 10 lei
Combustibili solizi și/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursă de energie utilizată este cea electrică 70  lei (lunar)

 De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

 CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formular de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat în anii anteriori.

 UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum și a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

 CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile și imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

 

Conținutul prezentului material de informare reprezintă doar o sinteză din prevederile Legii nr. 226/2021, respectiv OUG nr. 118/2021.